داستان واقعی باورنکردنی نحوه ساخت «تایتانیک»

حماسه 190 میلیون دلاری جیمز کامرون باعث ایجاد لئومانیا شد و نوع جدیدی از آرزوها را به ما هدیه کرد.

کاتلین ترنر گفت بازیگران 'دوستان' وقتی در برنامه مهمان بازی می شد ، کلیکی و ناخواسته بودند.

ترنر در سریال دهه 90 نقش پدر بیولوژیکی چندلر بینگ را بازی می کرد که یک زن تراجنسیتی بود.